Andra hot än virus

Även om denna webbplats är inriktad på virus finns det andra, rent fysiska hot mot din dator.

Tidningen PC för Alla har listat de fem vanligaste fysiska hoten. Det vanligaste hotet är frukt – gärna i kombination med ett litet barn som vill mosa in frukten i din dator. Därefter följer vätska – oftast läsk – som spills på datorn. Allvarligast är vätskan för en bärbar dator.

På tredje plats följer arga användare beväpnade med skruvmejslar eller andra tillhyggen som helt sonika slår sönder datorn.

Fjärdeplatsen utgörs av damm och den femte av husdjur. Husdjur gnider sig mot datorn och alstrar statisk elektricitet, de kryper in i den och börjar brinna eller biter av sladdar.

Kontentan är alltså att du bör låsa in din dator i ett rum där du kanske inte ens ska gå in själv 😉