Spjutfiske

Att fiska med spjut istället för nät är senaste trenden bland internetbedragare.

Nätfiske är en metod för så kallad phising; en teknik som används av bedragare på internet. Nätfiske går ut på att skicka stora mängder e-post till ett stort antal e-postadresser. I meddelandet uppges avsändaren vara exempelvis en välkänd bank och mottagaren uppmanas att verifiera sina uppgifter genom att mata in dem på en ny webbplats.

På den nya webbplatsen samlas informationen in och kan sedan användas för bedrägerier.

Den nya tekniken, som benämns spjutfiske, är lite mer övertygande. Då används mottagarens namn eller kanske arbetsgivarens i mailet, vilket får det att framstå som mer legitimt.

Läs också Ny trend bland nätskojarna – spjutfiske